Styrelsen

Styrelse

Ordförande

Petter Sundfeldt: 070-215 68 58

Sekreterare / PR ansvarig

Marcus Karlsson: 070-300 11 21

Kassör

Bengt Enneby:

Ledamöter

Ulrik Hansen:
Bengt Fridén: 070-581 72 58
Jonas Nilsson: 073-049 28 80
Marie Olsson:

Suppleanter

Vakant
Eija Fridén

Revisorer

Lotta Kullander: 070-587 05 18
Alf Sundfeldt: 070-202 58 58

Valberedning

Peter Fransson: 073-811 43 13

Karin Täppers: 073-181 28 32

Yvonne Olofsson: 070-405 07 64

Lotteriansvariga

Lotta Kullander: 070-587 05 18
Marianne Dahlström: 073-843 55 00