Stadgar

Klubbens stadgar

 • · När du bär ryggtrycket representerar du vår klubb. Visa då din bästa sida.
  · I klubben ska vi respektera varandras intressen. (En skrothög kan också vara en ögonsten.)
  · Respektera varandras familjer och förhållanden.
  · Ryggtrycket får endast bäras av en person som betalt fullt medlemskap.
  · Medlemsavgift ska betalas i förskott.
  · En fullmedlem bör engagera sig vid eventuella evenemang.
  · För att försöka ha så bra gemenskap som möjligt uppskattas det om eventuella konflikter hålls utanför klubbens lokaler och evenemang.
  · Vi tillåter ingen narkotika! Den som blir påkommen med detta av något slag blir utesluten ur klubben direkt.
  · Inget rattfylleri eller körning av fordon utan körkort. Varning eller uteslutning ur klubben.
  · Hela styrelsen beslutar om det blir uteslutning ur klubben eller en varning.
  · Alla eventuella straff skall vara avtjänade för att bli medlem i Night Rebels.
  · Medlemmar som blivit uteslutna ur klubben kan söka medlemskap igen hos styrelsen.
  · Regler kan ändras och tilläggas vid styrelsemöten.
  · Styrelsen väljs om på årsmötet i slutet av januari varje år av medlemmarna i klubben.
  · Ryggtryck och medlemskort ska lämnas tillbaka vid utträde ur klubben, uteslutning ur klubben samt när medlemsavgiften inte är betald.
  · Night Rebels är klubbens varumärke.
  · Vid upplösning av klubben ansvarar den sittande styrelsen för att skulder betalas, samt vad man gör med eventuella överskott och eventuell lokal.
  · ACCS stadgar gäller.
 • · Vid klubbmedlems bortgång lägger klubben 200:- till kondoleans.